Orchid Scholarship Foundation

All Scholarship Awardees for: all, year all

View School:
Year:
Ready?

Scholarship Distribution

Scholarship Throughout The Years

IndexStudent PhotoStudent NameSchoolYearStudent GradeStudent Birthday
1Nguyen Dinh HaiTong Hop2015101999-03-03
2Dinh Thi Hong AnhTong Hop2015111999-08-06
3Chu Thi Kim TuyenTong Hop2015111999-05-17
4Nguyen Thi Le GiangTong Hop2015121998-01-01
5Chu Minh HieuTong Hop2015121998-10-16
6Nguyen Nguyen HoangTong Hop2015121998-02-14
7Nguyen Nhat TanTong Hop2015121998-12-14
8Pham Vu Phuong ThaoTong Hop2015121998-10-18
9Truong Tan SangTong Hop2015121998-10-14
10Chu Thi Thuy HangTong Hop2015111999-10-05
11Nguyen Dinh Tuan AnhTong Hop2015121998-11-06
12Bui Van DaiTong Hop2015111999-06-09
13Vu Thi ChinhTong Hop2015121998-01-25
14Bui Xuan TruongTong Hop2014121997-03-19
15Chu Minh HieuTong Hop2014111998-10-16
16Dang Van HiepTong Hop2014121997-08-18
17Do Ngoc KhanhTong Hop2014121997-12-17
18Ho Tri DungTong Hop2014111998-02-26
19Nguyen Thanh HoaiTong Hop2014121997-11-08
20Nguyen The HoanTong Hop2014121997-04-22
21Nguyen Tho KhangTong Hop2014111998-11-20
22Phan Duc Nhat MinhTong Hop2014111998-11-14
23Dao Cao ThaiTong Hop2014121997-12-08
24Ha Anh DucTong Hop2014111998-11-05
25Do Ngoc KhanhTong Hop2013111997-12-17
26Do Thi NgatTong Hop2013111997-04-27
27Do Tung LamTong Hop2013121996-02-12
28Do Xuan VietTong Hop2013121996-10-18
29Huynh Thi Yen NhiTong Hop2013101997-09-01
30Le Viet KhuongTong Hop2013121996-05-31
31Nguyen The HoanTong Hop2013111997-04-22
32Ninh Thi NganTong Hop2013111997-04-17
33Pham Quang HuyTong Hop2013121996-08-02
34Truong My LinhTong Hop2013121996-02-26
35Vu Dong ThucTong Hop2013121996-05-08
36Dinh Thi Lan AnhTong Hop2012100000-00-00
37Do Tung LamTong Hop2012100000-00-00
38Do Xuan VietTong Hop2012100000-00-00
39Phan Quang DungTong Hop2012100000-00-00
40Truong My LinhTong Hop2012100000-00-00
41Vu Van KienTong Hop2012100000-00-00
42Pham Thi HienTong Hop2011121994-12-12
43Pham Thi Thuy LinhTong Hop2011121994-02-02
44Nguyen Thi Hong MinhTong Hop2011121994-12-25
45Nguyen Thanh QuyetTong Hop2011101995-04-15
46Hoang Thi ThuyTong Hop2011111994-07-09
47Chu Van TrangSu Pham2014121997-12-15
48Dang Ngoc DuongSu Pham2014121997-05-20
49Nguyen Tai DoSu Pham2014111998-05-07
50Nguyen Thi Hong NhungSu Pham2014121997-05-10
51Pham Thai HoaSu Pham2014111998-05-31
52Tran Quoc NamSu Pham2014111998-06-16
53Tran Thi Van AnhSu Pham2014111998-04-29
54Vu Phuc HoangSu Pham2014121997-08-13
55Luu Xuan SonSu Pham2014111998-02-03
56Le Thi Quynh TrangSu Pham2013111997-03-17
57Dang Ngoc DuongSu Pham2013111997-05-20
58Dieu Minh ChauSu Pham2013121996-01-14
59Nguyen Minh HienSu Pham2013111997-07-26
60Pham Minh TuanSu Pham2013111997-07-26
61Tran Ngoc Yen NhiSu Pham2013111997-03-20
62Phan Phong LoanSu Pham2013111997-01-30
63Nguyen Thi Tuong VanSu Pham2013111997-10-05
64Tran Hoang SonSu Pham2013111997-08-21
65Vu Toan ThangNang Khieu2015121998-02-06
66Le Hong DucNang Khieu2015121998-07-22
67Nguyen Vo Thanh ThienNang Khieu2015121998-01-04
68Pham Nguyen ManhNang Khieu2015111999-10-28
69Hoang Tuan KhoiNang Khieu2015121998-09-04
70Trinh Minh AnhNang Khieu2015121998-02-03
71Nguyen Thai VinhNang Khieu2015111999-11-05
72Tran Tan PhatNang Khieu2015121998-01-20
73Nguyen Ngoc Minh HuyNang Khieu2015111999-06-20
74Truong Tan SangNang Khieu2015121998-01-26
75Ho Nguyen Hai TuanQuoc Hoc Hue2015111999-11-08
76Hoang Anh ChienQuoc Hoc Hue2015102000-07-02
77Le Thi My DuyenQuoc Hoc Hue2015111999-05-25
78Le Thi TamQuoc Hoc Hue2015102000-03-06
79Luu Van TienQuoc Hoc Hue2015102000-06-20
80Nguyen Bui Thanh SonQuoc Hoc Hue2015102000-04-16
81Nguyen Huy Thuy DuongQuoc Hoc Hue2015121998-05-18
82Nguyen Hy Hoai LamQuoc Hoc Hue2015111999-06-01
83Nguyen Viet CuongQuoc Hoc Hue2015111999-01-11
84Tran Le Thuy HienQuoc Hoc Hue2015102000-01-14
85Tran Nhat HoangQuoc Hoc Hue2015111999-03-14
86Vo Duc Quang LinhQuoc Hoc Hue2015111999-07-26
87Bui Thi Thao NguyenQuoc Hoc Hue2014111998-02-24
88La Bao NgocQuoc Hoc Hue2014111998-02-21
89Nguyen Thi Hoai NhungQuoc Hoc Hue2014111998-09-23
90Nguyen Thi Thanh NhanQuoc Hoc Hue2014111998-11-11
91Phan Thi Hong LienQuoc Hoc Hue2014121997-03-17
92Tran Van LongQuoc Hoc Hue2014101999-08-04
93Van Thi Minh HangQuoc Hoc Hue2014121997-02-10
94Vo Thi Hong NgocQuoc Hoc Hue2014111998-12-31
95Tran Van TienQuoc Hoc Hue2014121997-09-02
96Hoang Van NhanQuoc Hoc Hue2014111998-09-02
97Le Hoang HungQuoc Hoc Hue2014121997-09-20
98Do Van CuongQuoc Hoc Hue2013121996-06-28
99Le Nguyen Thanh NhanQuoc Hoc Hue2013100000-00-00
100Nguyen Phuoc Quy QuangQuoc Hoc Hue2013111997-02-24
101Nguyen Thi Thuy NhiQuoc Hoc Hue2013121996-02-10
102Tran An DuyQuoc Hoc Hue2013111997-02-26
103Nguyen Thi Phuong NhiQuoc Hoc Hue2012100000-00-00
104Nguyen Xuan HungQuoc Hoc Hue2012100000-00-00
105Luu Ha GiangQuoc Hoc Hue2012100000-00-00
106Nguyen Huu KongQuoc Hoc Hue2012100000-00-00
107Nguyen Thi Kim DaiQuoc Hoc Hue2012100000-00-00
108Vo Thi HueQuoc Hoc Hue2012100000-00-00
109Le Van PhongQuoc Hoc Hue2011111995-07-20
110Nguyen Xuan HungQuoc Hoc Hue2011111995-12-22
111Nguyen Thi Phuong NhiQuoc Hoc Hue2011111995-03-30
112Nguyen Van ThienQuoc Hoc Hue2011111995-08-20
113Le Duy ToanQuoc Hoc Hue2011111995-07-09
114Lai Hoang Nhat MinhHau Loc I2015101999-07-04
115Pham Thi ThanhHau Loc I2015121998-04-24
116Doan Thi NhiHau Loc I2015121998-05-15
117Vu Thi LoanHau Loc I2015121998-08-05
118Le Thi XenHau Loc I2015121998-07-19
119Nguyen Hoa Quynh NhungHau Loc I2015121998-02-20
120Truong Thi My LinhHau Loc I2015121998-03-13
121Le Van LinhHau Loc I2015101998-06-13
122Truong Hoai LinhHau Loc I2015101999-11-27
123Truong Thi My LinhHau Loc I2014111998-03-13
124Nguyen Thi HongHau Loc I2014121997-08-18
125Vu Thi To UyenHau Loc I2014121997-09-02
126Nguyen Thi PhuongHau Loc I2014111998-11-08
127Le Thi XenHau Loc I2014111998-07-19
128Nguyen Van DatHau Loc I2014111998-07-27
129Tran Thi AnhHau Loc I2014121997-05-19
130Vu Thi LoanHau Loc I2014101998-08-05
131Nguyen Thi Hai HauHau Loc I2014121997-05-28
132Bui Thi ThaoHau Loc I2014121997-03-15
133Vu Van ThuyenHau Loc I2014121997-11-23
134Bui Thi HienHau Loc I2013111997-01-02
135Hoang Thi QuynhHau Loc I2013111997-05-01
136Mai Thi XinhHau Loc I2013121996-06-22
137Nguyen Thi HongHau Loc I2013111997-08-18
138Nguyen Thi LinhHau Loc I2013121996-03-16
139Nguyen Thi NgaHau Loc I2011121996-08-18
140Nguyen Thi Ngoc DiepHau Loc I2013110000-00-00
141Nguyen Thi ThuHau Loc I2013121996-07-25
142Pham Thi ThamHau Loc I2013121996-11-24
143Trinh Cong SonHau Loc I2013111997-08-19
144Hoang Thi LeHau Loc I2013121996-07-10
145Tran Minh PhucHau Loc I2013111997-03-14
146Nguyen Thi TrangHau Loc I2013121996-07-25
147Nguyen Huu ThaiHau Loc I2012100000-00-00
148Nguyen Trung KienHau Loc I2012100000-00-00
149Hoang Thi Thu HaHau Loc I2012100000-00-00
150Nguyen Thi ThomHau Loc I2012100000-00-00
151Cao Thi TrangHau Loc I2012100000-00-00
152Nguyen Minh ThuyHau Loc I2012100000-00-00
153Nguyen Thi ChienHau Loc I2011121994-03-23
154Nguyen Tran DucHau Loc I2011101995-04-27
155Tong My DuyenHau Loc I2011121994-03-12
156Tran Thi HienHau Loc I2011121994-06-18
157Nguyen Thi HueHau Loc I2011111995-07-22
158Phan Thi Thu HuyenHau Loc I2011121993-09-17
159Nguyen Thi LoanHau Loc I2011121994-05-18
160Phung Ha TaiHau Loc I2011121994-12-16
161Luong Thi ThuongHau Loc I2011121994-06-20
162Do Thi TuyetHau Loc I2011121994-05-29
163Nguyen Thi LeHau Loc I2015121997-03-13
164Bui Thi HienHau Loc I2014121997-01-02
165Mai Ha TrangHau Loc I2014121997-10-22
166Le Hoang TrieuTong Hop2015111999-10-10
167Lo Xuan ThuTong Hop2015111999-08-03
168Nguyen Diem LinhSu Pham2014111998-08-06
169Nguyen Trung HieuSu Pham2014111998-03-01
170Tran Van LongQuoc Hoc Hue2015111999-04-08
171Le Thu TrangTong Hop2016112000-02-26
172Dao Thi Huong LyTong Hop2016112000-11-25
173Nguyen Hai MyTong Hop2016112000-05-21
174Phan Thanh TungTong Hop2016112000-04-15
175Nguyen Cam TuTong Hop2016112000-12-20
176Nguyen Khac HieuTong Hop2016112000-01-21
177Pham Viet DungTong Hop2016112000-10-03
178Nguyen Xuan DucTong Hop2016112000-01-23
179Vu Diep CamTong Hop2016112000-03-05
180Le Minh HangTong Hop2016112000-11-21
181Trieu Hoang HaiTong Hop2016112000-08-13
182Nguyen Duc QuangTong Hop2016112000-11-18
183Nguyen Phuong ThaoTong Hop2016122000-08-25
184Nguyen Viet DungTong Hop2016112000-09-26
185Tran Ba DuongSu Pham2016112000-09-23
186Vu Ba HungSu Pham2016112000-04-23
187Le Doan Anh QuanSu Pham2016112000-09-26
188Ngo Ngoc Duc HuySu Pham2016112000-09-29
189Ngo Thi HueSu Pham2016112000-11-15
190Nguyen Duc LongSu Pham2016112000-02-10
191Nguyen Ngoc AnhSu Pham2016112000-11-18
192Nguyen Tien TrongSu Pham2016112000-10-08
193Nguyen Van DuySu Pham2016112000-03-29
194Nguyen Viet Phuong AnhSu Pham2016121999-08-18
195Tran Ha Minh NguyetSu Pham2016112000-07-17
196Pham Thuy Thuc QuyenSu Pham2016112000-12-26
197Tran Thi Thanh HueSu Pham2016121999-11-18
198Dao Hieu NghiaNang Khieu2016112000-01-01
199Nguyen Viet ThaiNang Khieu2016112000-10-22
200Le Thi Mai AnhNang Khieu2016112000-09-02
201Bui Le Mai AnhNang Khieu2016112000-06-26
202Nguyen Ngoc Kim LongNang Khieu2016112000-04-16
203Vu Tran My UyenNang Khieu2016112000-12-22
204Le Hoang ChauNang Khieu2016112000-01-07
205Trinh Duc ThaiNang Khieu2016102001-12-19
206Pham Nguyen ThaoNang Khieu2016102001-10-15
207Nguyen Doan Hien ThucNang Khieu2016102001-03-20
208Ta Hau Dang TinhNang Khieu2016102001-01-10
209Nguyen Dinh Khanh HungQuoc Hoc Hue2016102001-04-22
210Le Nguyen Minh HaoQuoc Hoc Hue2016102001-08-30
211Nguyen Thi Quy NhiQuoc Hoc Hue2016112000-08-30
212Nguyen Bao TranQuoc Hoc Hue2016112000-05-07
213Hoang Do Minh ChauQuoc Hoc Hue2016112000-04-28
214Dang Ngoc Phuong HaoQuoc Hoc Hue2016112000-02-10
215Hoang Thi Thanh ThuyQuoc Hoc Hue2016112000-01-24
216Dang Hoang DucQuoc Hoc Hue2016112000-01-31
217Tran Thi Minh TamQuoc Hoc Hue2011121999-06-08
218Ho Tran Quoc TuanQuoc Hoc Hue2011121999-10-02
219Nguyen Thi Dieu MinhQuoc Hoc Hue2016121999-09-13
220Do Anh BonQuoc Hoc Hue2016121999-11-25
221Tran Thi Dieu HienQuoc Hoc Hue2016121999-02-10
222Pham Van CuongQuoc Hoc Hue2016121999-09-07
223Cao Thi Anh NhiQuoc Hoc Hue2016121999-08-16
224Nguyen Thi Truc QuynhHung Vuong2016121999-07-12
225Truong Le Quynh HuongHung Vuong2016112000-06-26
226Nguyen Thi HangHau Loc I2016112000-07-11
227Hoang Thi GiangHau Loc I2016112000-09-24
228Nguyen Thi TrangHau Loc I2016112000-08-27
229Vu Thi TrangHau Loc I2016112000-09-22
230Nguyen Van TienHau Loc I2016121999-10-10
231Doan Thi ThuyHau Loc I2016121999-04-06
232Trinh Minh ChienHau Loc I2016121999-09-27
233Nguyen Thi ThanhHau Loc I2016121999-07-30
234Nguyen Thi Tra MyHau Loc I2016121999-11-05
235Bui Thi Minh HieuHau Loc I2016121999-02-04
236Chu Minh HieuTong Hop2016Freshman1998-10-16
237Nguyen Dinh Tuan AnhTong Hop2016Freshman1998-06-11
238Nguyen Nguyen HoangTong Hop2016Freshman1998-02-04
239Nguyen Nhat TanTong Hop2016Freshman1998-12-14
240Nguyen Tho KhangTong Hop2016Freshman1998-11-20
241Nguyen Diem LinhSu Pham2016Freshman1998-08-06
242Tran Quoc NamSu Pham2016Freshman1998-06-16
243Tran Thi Van AnhSu Pham2016Freshman1998-04-29
244Nguyen Huy Thuy DuongQuoc Hoc Hue2016Freshman1998-05-18
245Le Thi XenHau Loc I2015Freshman1998-07-19
246Truong Thi My LinhHau Loc I2016Freshman1998-03-13
247Trinh Minh AnhHau Loc I2016Freshman1998-02-03
248Chu Tien ManhTong Hop2016112000-01-12